tUYỂN DỤNG

Content Creator

Là một Content Creator tại GSI Group, bạn sẽ nghiên cứu, phân tích và lập kế hoạch chiến lược nội dung nhằm tạo ra giá trị vượt trội cho đối tượng mục tiêu và triển khai hình ảnh thương hiệu tích cực cho GSI.

Nghĩa vụ & Trách nhiệm

Kinh nghiệm, Kiến thức & Năng lực

GSI Có Thể Cung Cấp Những Gì Cho Bạn

Môi Trường Quốc Tế

Làm việc trong môi trường quốc tế, trẻ trung và thân thiện cùng với sự hỗ trợ cho từng cá nhân

Cơ Hội Nghề Nghiệp

Con đường phát triển sự nghiệp lâu dài và cơ hội thăng tiến tốt

Cơ Hội Đào Tạo

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ của công ty cũng như các cơ hội học tập nâng cao để phát triển

dự án liên quan

Làm việc trên các dự án quốc tế với điều kiện làm việc tốt, cơ sở vật chất hiện đại

gia nhập GSI ngay