TUYỂN DỤNG

QA & Technical Engineer

Bạn sẽ đóng vai trò như một chuyên gia nghiên cứu và phát triển của bộ phận phát triển BIM: Lập kế hoạch và thực hiện các yêu cầu của dự án với sự hợp tác chặt chẽ với chủ dự án, trưởng nhóm công nghệ và quản lý phần mềm. Chuyên môn của bạn sẽ góp phần xây dựng các ứng dụng ổn định, có cấu trúc tốt và có thể dễ dàng mở rộng trong tương lai, giúp ích cho các kỹ sư và người dùng trên toàn thế giới. Bạn sẽ thực hiện các thử nghiệm thủ công và tự động trên phần mềm ở giai đoạn đảm bảo chất lượng của quá trình phát triển phần mềm.

Ngoài ra, bạn sẽ sử dụng kinh nghiệm và tài năng của mình để tìm ra giải pháp cho những vấn đề khó khăn nhằm đảm bảo sự thành công cho sản phẩm.

Nghĩa Vụ & Trách Nhiệm

Kinh Nghiệm, Kiến Thức & Năng Lực

GSI Có Thể Cung Cấp Những Gì Cho Bạn

Môi Trường Quốc Tế

Làm việc trong môi trường quốc tế, trẻ trung và thân thiện cùng với sự hỗ trợ cho từng cá nhân

Cơ Hội Nghề Nghiệp

Con đường phát triển sự nghiệp lâu dài và cơ hội thăng tiến tốt

Cơ Hội Đào Tạo

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ của công ty cũng như các cơ hội học tập nâng cao để phát triển

Dự Án Liên Quan

Làm việc trên các dự án quốc tế với điều kiện làm việc tốt, cơ sở vật chất hiện đại

Gia Nhập GSI Ngay!