Tin Tức & Sự Kiện

Thông tin chuyên sâu về AEC và hơn thế nữa: Tin tức, Sự kiện và Giải pháp Công nghệ Định hình Ngành công nghiệp

Sự Kiện Trực Tuyến

XÂY DỰNG TƯƠNG LAI
RA MẮT PHIÊN BẢN PHẦN MỀM MỚI

ALLPLAN 2024 – THÚC ĐẨY QUY TRÌNH THIẾT KẾ ĐẾN XÂY DỰNG

12/10/2023 – 10AM – GIỜ SINGAPORE

Tin Tức

Câu Chuyện Thành Công | Allplan: Nhà Máy Thép 3D

Mangart S.r.l. sử dụng Allplan Engineering cho việc xây dựng và quy hoạch nhà máy thép mới ở Jizan, Saudi Arabia.

Câu Chuyện Thành Công | Graphisoft: LWK + Partners

Khám phá cách LWK + PARTNERS, một công ty kiến ​​trúc hàng đầu Hồng Kông, cách mạng hóa quy trình thiết kế và xây dựng thông qua việc tích hợp BIM toàn diện, thúc đẩy hiệu quả và sáng tạo với Graphisoft Archicad.

Câu Chuyện Thành Công | Bluebeam: Công ty Arup Số Hóa Quy Trình Phân Phối Dự Án

Thiết kế đồ họa là một ngành nghệ thuật yêu cầu sử dụng các bố cục và hình minh họa để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Cập nhật những tin tức mới nhất cùng chúng tôi?
Đăng ký tại đây.

  Webinars

  Press Release

  Success Story | Allplan: A Steel Plant in 3D

  Mangart S.r.l. used Allplan Engineering for the construction and planning of the new steel plant in Jizan, Saudi Arabia.

  Success Story | Graphisoft: LWK + Partners

  Discover how LWK + PARTNERS, a leading Hong Kong architectural practice, revolutionized design and construction through seamless BIM integration, driving efficiency and creativity with Graphisoft Archicad.

  Success Story | Bluebeam: Arup Goes Digital For Project Delivery

  Graphic design is the art and profession of using compositions to solve problems & illustration focuses on creative interpretation.