Webinar

Những Cải Tiến Trong Allplan 2024 Dành Cho Kỹ Sư

30.11.2023 | 10AM – 10.45AM

Shape

Trong vòng 45 phút, Jayson – một chuyên viên kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm sẽ mang đến những giải pháp mới cho các kỹ sư với những cải tiến vượt bậc của Allplan 2024.

Webinar sẽ bao gồm các nội dung:

Phần kết cấu giàn:

◘ Mô hình giàn thép chịu lực
◘ Tạo liên kết thép tự động bằng SDS2

Phần kết cấu bê tông cốt thép:

◘ Cải tiến phần tương tác với thép trong khung nhìn 3D
◘ Cải tiến chức năng thép tự động cho cột
◘ Tạo thép liên kết tự động tại vị trí tường giao nhau
◘ Tối ưu phần thép trong thép lưới sản xuất tự động (Mesh welding system)

 

Thông tin webinar:

⏰ Thời gian: 30/11/2023 | 10h00 – 10h45 

🌏 Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

Your AEC Success Starts Here: Reserve your Seat

Webinar: NHỮNG CẢI TIẾN TRONG ALLPLAN 2024 DÀNH CHO KỸ SƯ