Webinar

Thiết kế và Quy hoạch Cốp pha với BIM và Allplan

24.11.2023 | 10AM – 10.45AM

Shape

Tháng 11 này, Allplan mang đến một buổi webinar vô cùng hữu ích với chủ đề “Thiết kế và Quy hoạch Cốp pha với BIM và Allplan”, được trình bày bởi Jayson – một chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật dân dụng đúc sẵn và triển khai chi tiết cốt thép. 

🔍 Webinar sẽ bao gồm các nội dung: 

1️⃣ Giới thiệu về tính năng mới BIM2FORM trong Allplan 

2️⃣ Quy trình cách tạo ván khuôn cho tường 

3️⃣ Gán giai đoạn cho quá trình thi công 

4️⃣ Tạo báo cáo 

 

Thông tin webinar: 

⏰ Thời gian: 24/11/2023 | 10h00 – 10h45 

🌏 Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

Your AEC Success Starts Here: Reserve your Seat

Webinar: THIẾT KẾ VÀ QUY HOẠCH CỐP PHA VỚI BIM VÀ ALLPLAN