Mẹo Allplan Precast #01: 

Dựng bản vẽ shop cho tường đúc sẵn trong vòng 1 phút

Trong video này, chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi, Jayson, trình bày cách tạo bản vẽ shop cho bức tường đúc sẵn trong vòng chưa đầy một phút bằng Allplan!

Anh ấy sẽ hướng dẫn bạn cách dùng mô hình 3D của bạn để dễ dàng chuyển đổi nó thành một phần tử đúc sẵn, bao gồm cả việc đặt các phần cắt và hốc, cũng như các vật dụng và đồ đạc cố định. Video này cũng sẽ đề cập đến việc bố trí các vật gia cố để đảm bảo rằng bức tường đúc sẵn của bạn chắc chắn và có cấu trúc vững chắc. Cuối cùng, Jayson sẽ cùng bạn tạo một bản vẽ shop có thể xuất trực tiếp vào một thư mục để dễ dàng truy cập.

Cho dù bạn là người mới bắt đầu thiết kế đúc sẵn hay đang tìm cách cải thiện quy trình làm việc của mình, video này là dành cho bạn!