Mẹo Allplan Precast #03:

Mô hình hóa cọc đúc sẵn với bản vẽ shop trong vòng chưa đầy 3 phút

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách mô hình hóa cọc nền như một đối tượng kiến trúc 3D, chuyển đổi nó thành phần tử đúc sẵn, sao chép nó đến vị trí thích hợp và tạo bản vẽ chi tiết hoặc bản vẽ shop.

Hướng dẫn của chúng tôi cũng sẽ bao gồm việc đặt các vật đúc sẵn hoặc thiết bị, cách phần mềm tự động phát hiện các vật đúc sẵn và tạo thông tin và chi tiết, và cách đặt cốt thép, kèm theo cách tạo lịch trình gia cố tự động.

Và để quá trình trở nên dễ dàng hơn, chúng tôi sẽ thể hiện cách xuất bản vẽ shop trực tiếp vào một thư mục.

Video này rất phù hợp cho các kiến trúc sư, kỹ sư hoặc bất kỳ ai quan tâm đến việc học cách mô hình một cọc đúc sẵn với bản vẽ shop một cách nhanh chóng và hiệu quả trong thời gian ít hơn 3 phút.