Mẹo Allplan Precast #04: 

Mô hình hóa cọc đúc sẵn với bản vẽ shop trong vòng chưa đầy 3 phút

Trong video này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách để chi tiết cầu thang đúc sẵn hiệu quả hơn bằng cách sử dụng mô hình 3D tham chiếu chỉ trong 2 phút.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng bộ chuyển đổi cầu thang thông minh, tự động phát hiện cấu hình của tham chiếu cầu thang, cho phép dễ dàng sửa đổi phần cắt. Chúng tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi cầu thang thông minh thành phần tử đúc sẵn, và cách đặt các vật đúc sẵn hoặc thiết bị.

Nhưng đó chưa phải là tất cả! Bạn sẽ học được thêm cách đặt cốt thép từ cầu thang thông minh và từ thư viện, làm cho quá trình trở nên hiệu quả hơn.

Hãy tạm biệt những phiền toái của việc chi tiết thủ công và chào đón cách chi tiết cầu thang đúc sẵn nhanh chóng hơn. Xem video này ngay để biết thêm chi tiết!