\ SDS2 BY ALLPLAN

GIẢI PHÁP BIM TOÀN DIỆN
DÀNH CHO CHI TIẾT VÀ CHẾ TẠO THÉP

SDS2 của ALLPLAN LÀ PHẦN MỀM GÌ?

SDS2 của ALLPLAN là giải pháp tích hợp thiết kế mối nối và chi tiết thép duy nhất trên thị trường, cho phép tạo mô hình thép tiên tiến với các kết nối tự động, không xung đột. Giải pháp của chúng tôi giúp bạn tạo ra các thiết kế chính xác hơn và hoàn thiện hơn.

0 %

THỜI GIAN
ĐƯỢC RÚT NGẮN

0 %

GIA TĂNG
HIỆU QUẢ

0 %

GIA TĂNG
HIỂU SUẤT

người dùng cho biết họ hoàn thành dự án nhanh hơn ít nhất 25% với SDS2 của ALLPLAN.

Nguồn: Khảo sát ROI của SDS2 được thực hiện vào năm 2021 với các khách hàng SDS2. Trải nghiệm của người tham gia với các giải pháp phần mềm chi tiết thép khác rất đa dạng.

người dùng cho biết SDS2 của ALLPLAN giúp tăng hiệu quả chế tạo.

người dùng nhận thấy năng suất tăng lên trong vòng một năm kể từ khi áp dụng.