TUYỂN DỤNG

Software Engineering Manager

Với tư cách là Software Engineering Manager, bạn sẽ lãnh đạo một nhóm kỹ sư phần mềm, cung cấp hướng dẫn, cố vấn và hỗ trợ để đảm bảo sự thành công và phát triển của họ.

Nghĩa Vụ & Trách Nhiệm

Kinh Nghiệm, Kiến Thức & Năng Lực

Gia Nhập GSI Ngay!