TUYỂN DỤNG

Technical Specialist for Infrastructure

Là một Technical Specialist for Infrastructure, bạn sẽ cung cấp việc hỗ trợ và đào tạo về sản phẩm kỹ thuật cho khách hàng và khách hàng tiềm năng. Bạn sẽ làm việc trên các dự án thí điểm và trao đổi ý tưởng với những người theo đuổi BIM trong toàn ngành. 

Nghĩa vụ & Trách nhiệm

Kinh nghiệm, Kiến thức & Năng lực

GSI Có Thể Cung Cấp Những Gì Cho Bạn

Môi Trường Quốc Tế

Làm việc trong môi trường quốc tế, trẻ trung và thân thiện cùng với sự hỗ trợ cho từng cá nhân

Cơ Hội Nghề Nghiệp

Con đường phát triển sự nghiệp lâu dài và cơ hội thăng tiến tốt

Cơ Hội Đào Tạo

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ của công ty cũng như các cơ hội học tập nâng cao để phát triển

Dự Án Liên Quan

Làm việc trên các dự án quốc tế với điều kiện làm việc tốt, cơ sở vật chất hiện đại

Gia Nhập GSI Ngay!