Mẹo Allplan Precast #05: 

Chi tiết thang bê tông đúc sẵn bằng bản vẽ 2D

Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách chi tiết thang bê tông đúc sẵn bằng cách sử dụng bản vẽ 2D.

Đầu tiên, chúng ta sẽ mở bản vẽ 2D làm tham chiếu, sau đó sử dụng bộ chuyển đổi thang thông minh để mô hình hóa thang. Bộ chuyển đổi tự động nhận diện hình dạng của thang tham chiếu, giúp dễ dàng điều chỉnh cắt ra từ thang.

Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển đổi thang thành một yếu tố đúc sẵn và đặt các vật đúc sẵn hoặc thiết bị vào. Chúng ta cũng sẽ đặt cốt thép từ thang thông minh và từ thư viện.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ tạo bản vẽ shop và xuất nó trực tiếp vào thư mục. Với cách chi tiết thang bê tông đúc sẵn bằng bản vẽ 2D này, bạn có thể tiết kiệm thời gian và tạo ra các bản vẽ shop chính xác hơn.