tUYỂN DỤNG

Marketing Manager

Marketing Manager đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển, thực hiện và quản lý các chiến lược Marketing trực tuyến cho doanh nghiệp. Bạn sẽ chịu trách nhiệm trong việc thúc đẩy hiệu suất của các hoạt động Marketing trực tuyến, nâng cao độ nhận diện thương hiệu và góp phần gia tăng doanh số.

Vai Trò & Trách Nhiệm

Kinh nghiệm, Kiến thức & Năng lực

GSI Có Thể Cung Cấp Những Gì Cho Bạn

Môi Trường Quốc Tế

Làm việc trong môi trường quốc tế, trẻ trung và thân thiện cùng với sự hỗ trợ cho từng cá nhân

Cơ Hội Nghề Nghiệp

Con đường phát triển sự nghiệp lâu dài và cơ hội thăng tiến tốt

Cơ Hội Đào Tạo

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ của công ty cũng như các cơ hội học tập nâng cao để phát triển

dự án liên quan

Làm việc trên các dự án quốc tế với điều kiện làm việc tốt, cơ sở vật chất hiện đại

gia nhập GSI ngay