Vị Trí Công Việc

Tuyển Dụng

Trở thành thành viên của GSI

Bộ phận Phát Triển phần mềm

Senior Software Developer

Vận dụng kinh nghiệm và kỹ năng nhằm tìm ra các giải pháp giúp giải quyết các vấn đề trong công việc, đảm bảo mức độ thành công cho sản phẩm.

Software Developer (Full-stack)

Ứng dụng chuyên môn nhằm xây dựng các phần mềm ổn định, có cấu trúc tốt và có thể dễ dàng mở rộng trong tương lai giúp các kỹ sư trên khắp thế giới.

Project Manager

Chịu trách nhiệm về sự thành công chung của các dự án bằng cách đưa ra sự chỉ đạo và đường hướng phát triển cho nhóm.

Software Engineering Manager

Lãnh đạo một nhóm kỹ sư phần mềm, cung cấp hướng dẫn, cố vấn và hỗ trợ để đảm bảo sự thành công và phát triển của họ.

bộ phận Sales & Marketing

Social Media Manager

Chịu trách nhiệm trong việc tạo và triển khai các chiến lược truyền thông xã hội, quản lý việc sáng tạo nội dung, tương tác với đối tượng người dùng của công ty cũng như phân tích số liệu hiệu suất.

Senior Digital Marketing Executive

Đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và triển khai các chiến lược tiếp thị để nâng cao hiệu suất kinh doanh và đạt được mục tiêu doanh thu của công ty.

Technical Specialist infrastructure

Hỗ trợ và đào tạo kỹ thuật cho khách hàng và khách hàng tiềm năng trong việc sử dụng và triển khai phần mềm vào quy trình thiết kế.

Education Partnership Manager

Chịu trách nhiệm phát triển và quản lý mối quan hệ với các tổ chức giáo dục, tổ chức phi lợi nhuận và các đối tác khác để thúc đẩy và mở rộng các sáng kiến ​​giáo dục của công ty.

Sales Executive

Với vai trò của một Sales Executive tại GSI, bạn sẽ đảm nhiệm việc xác định và theo đuổi các cơ hội bán hàng mới, xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác tiềm năng

Technical Specialist Architecture

Chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn cho khách hàng của GSI, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và bán các giải pháp phần mềm bằng cách thể hiện kiến thức sâu rộng về các tiêu chuẩn, thực tiễn và công nghệ trong ngành.

what are you looking for in your next job

Apply now for success