Vị Trí Công Việc

Tuyển Dụng

Trở thành thành viên của GSI

Bộ phận Phát Triển phần mềm

Senior Software Developer

Vận dụng kinh nghiệm và kỹ năng nhằm tìm ra các giải pháp giúp giải quyết các vấn đề trong công việc, đảm bảo mức độ thành công cho sản phẩm.

Junior Software Developer

Ứng dụng chuyên môn nhằm xây dựng các phần mềm ổn định, có cấu trúc tốt và có thể dễ dàng mở rộng trong tương lai giúp các kỹ sư trên khắp thế giới.

bộ phận Sales & Marketing

Marketing Manager

Thúc đẩy hình ảnh thương hiệu, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và mang đến sự tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Technical Specialist infrastructure

Hỗ trợ và đào tạo kỹ thuật cho khách hàng và khách hàng tiềm năng trong việc sử dụng và triển khai phần mềm vào quy trình thiết kế.

Technical Specialist Architecture

Chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn cho khách hàng của GSI, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và bán các giải pháp phần mềm bằng cách thể hiện kiến thức sâu rộng về các tiêu chuẩn, thực tiễn và công nghệ trong ngành.

Sales Executive

Với vai trò của một Sales Executive tại GSI, bạn sẽ đảm nhiệm việc xác định và theo đuổi các cơ hội bán hàng mới, xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác tiềm năng

what are you looking for in your next job

Apply now for success