Vị Trí Công Việc

Tuyển Dụng

Trở thành thành viên của GSI

Bộ phận Phát Triển phần mềm

Senior Software Developer

Vận dụng kinh nghiệm và kỹ năng nhằm tìm ra các giải pháp giúp giải quyết các vấn đề trong công việc, đảm bảo mức độ thành công cho sản phẩm.

QA & Technical Engineer

Đóng vai trò như một chuyên gia về nghiên cứu và phát triển BIM: Lập kế hoạch và thực hiện các yêu cầu dự án, phối hợp chặt chẽ với chủ dự án, trưởng nhóm kỹ thuật và quản lý phần mềm.

Junior Software Developer

Ứng dụng chuyên môn nhằm xây dựng các phần mềm ổn định, có cấu trúc tốt và có thể dễ dàng mở rộng trong tương lai giúp các kỹ sư trên khắp thế giới.

QC Manager

Dẫn dắt việc phát triển và thực hiện các quy trình kiểm soát chất lượng cho các sản phẩm phần mềm của chúng tôi, đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất trong ngành công nghiệp AEC.

bộ phận Sales & Marketing

Technical Specialist infrastructure

Hỗ trợ và đào tạo kỹ thuật cho khách hàng và khách hàng tiềm năng trong việc sử dụng và triển khai phần mềm vào quy trình thiết kế.

ArchiCAD Sales Manager

Đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng và mở rộng thị phần cho giải pháp phần mềm ArchiCAD của chúng tôi.

Web Developer (WordPress & Typo3)

Đảm nhận vai trò xây dựng, phát triển và duy trì trang web của chúng tôi.

Lumion 3D Rendering Specialist

Đọc và phân tích các bản vẽ kiến ​​trúc và kết cấu giúp chuyển đổi chúng thành nội dung video một cách chính xác.

Administrative Officer

Hỗ trợ các công việc hành chính như sắp xếp hồ sơ, chuẩn bị báo cáo, sắp xếp lịch trình và hỗ trợ các hoạt động vận hành khác.

Technical Specialist Architecture

Chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn cho khách hàng của GSI, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và bán các giải pháp phần mềm bằng cách thể hiện kiến thức sâu rộng về các tiêu chuẩn, thực tiễn và công nghệ trong ngành.

Technical Sales Engineer

Hợp tác chặt chẽ với bộ phận Sales & Marketing để hỗ trợ và tư vấn về kỹ thuật.

Odoo/Python Developer

Chịu trách nhiệm phát triển và thiết kế các giải pháp phần mềm bằng công nghệ Odoo và Python.

Content Creator

Nghiên cứu, phân tích và lập kế hoạch, chiến lược nội dung cho nhóm đối tượng mục tiêu của chúng tôi.

Media Designer

Tạo nên các thiết kế sáng tạo và hữu ích bằng các công cụ phần mềm khác nhau.

what are you looking for in your next job

Apply now for success